Nyheter

10 000 digitala event senare

Ja, så kan det kännas om man räknar med alla Teamsmöten. Men det är inte ett digitalt event utan en plattform och format som lämpar sig ypperligt för projektmöten.

Ett digitalt event är något som berör på ett helt annat sätt och där deltagaren får en betydlig större och mer positiv upplevelse. Det är mer likt det vi kalla en live TV-sändning som gärna fokuserar på att involvera tittarna. Vi har under senaste året gjort 100 digitala event och lärt oss massor. Det har varit ett år av innovation och lärande för både oss och våra kunder. En utveckling som vi alla kommer ha nytta av. 

Digitala event är här för att stanna

Det ger en möjlighet till att kommunicera och involvera med högre kontinuitet på ett kostnadseffektivt sätt. Främst i större organisationer och organisationer med geografisk spridning, där fysiska möten är en stor investering i tid och pengar. För att lyckas med ett digitalt event behöver ni investera både tid och pengar. Det behöver högre kvalitet än live event för att det ska nå igenom bruset. För deltagarna är inte lika dedikerade och bara ett knapptryck bort från att fokusera på något annat. Konkurrensen om uppmärksamheten är knivskarp från andra digitala upplevelser, så ditt event behöver vara producerat med finess, bra innehåll i ett rappt format för att skapa en värdefull upplevelse. 

Vår utgångspunkt är alltid att skapa en känsla av ”moment that matters”. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt så ska deltagaren känna att det är en upplevelse de inte vill missa. 

När ska man göra ett digitalt event och när ska man satsa på ett fysiskt event?

Båda kommer leva kvar lite likt en ljudbok och bok. De kommer leva parallellt och vi kommer välja det som lämpar sig bäst. Därför behöver företag agera och planera för både digitala och fysiska event. Vi behöver se till syftet och målet med eventet – vad vi vill uppnå och vad som ger bäst värde. De fysiska eventen kommer kompletteras med digitala, så vi kommer behöva bli ännu bättre på att berätta vår story digitalt. 

Vill vi skapa social interaktion och bygga relationer så är fysiska event oslagbara. De kommer också ha en väldigt tydlig plats när det handlar om att bygga den kultur vi vill ha på företaget. Digitala event och hybrida lösningar kommer ersätta eller komplettera de fysiska bl.a. för att förstärka, förlänga och fördjupa upplevelsen. De är också en fördelaktig lösning när vi har en utspridd målgrupp eller en väldigt stor målgrupp då fler kan ta del av upplevelsen och är en bra lösning ur ett hållbarhetsperspektiv.   

Värdet av employer branding ökar med framtidens flexibla arbetsplatser. Här ser vi att kombinationen av att ses fysiskt vid enstaka tillfällen behöver framgent kombineras med digitala event. Kontinuiteten i kommunikationen kommer vara direkt avgörande för hur ni vill bygga och behålla er kultur.  

Där det finns mervärden med det fysiska möts vi, och där de kan ersättas kommer vi göra digitala eller hybrida event.  

Vad ska man tänka på vid digitala event?

Digitalt innebär en ny sorts kommunikation. Det kräver ett annat tempo, kortare inslag, förproducerade filmer, interaktiva lösningar för att hålla uppe intresset.  Det är inte som att göra ett live event eller en fysisk konferens. 

Utmaningen är att vi inte får samma feedback i digitala event – det är svårare att följa reaktionerna och känna av stämningen. Det ställer ett högre krav på oss som producerar eventet, så vi tar del av de senaste tekniklösningarna och tar vara på den erfarenhet vi fått från tidigare produktioner. 

En viktig sak vi tar med oss är effekten av att sända från en bra studio. Det höjer kvaliteten enormt. Vi kan röra oss i olika miljöer, växla mellan kameravinklar, skapa scenografi som förstärker budskapet, förstärka med underhållning. Samt att vi har tekniska proffs för en bra sändning vilket gör upplevelsen så mycket mer levande. Det visar också på att ni satsar och investerar i något som är viktigt för alla. 

Glöm inte ”Moment that matters”! Självklart ska syfte och budskap vara väl genomarbetade men att överraska ger alltid en extra kick – något att prata om! Det kan tex vara att vi skickar hem något till deltagarna, en oväntad artist, gäst eller en annorlunda aktivitet.  

Vi rör oss snabbt mot något nytt, som blir det nya normala, så våga vara nyfiken och prova det digitala för det kommer vara en del av framtiden! 

 

Vännerna på Nine Yards

Av: Fredrik Göransson, Nine Yards