Nyheter

Framtidens event marketing-generation

Nine Yards har sedan mer än 10 år tillbaka haft ansvar för en stor och betydande del i YRGO-utbildningen Event Marketing & Management i Göteborg.

Samarbetet innebär att delar av Nine Yards personal föreläser ungefär 16 halvdagar om event marketing. Innehållet handlar om att förstå branschen, marknaden och dess behov, och framför allt produktions- och projektledning vilket eleverna utbildar sig inom. Nine Yards utbildningsdel är kopplat till möten, event och kommunikation – live och digitalt.

Under föreläsningarna använder vi ett upplägg som också baseras på improvisationsteater där man gruppvis får agera både kund och byrå. Detta är ett sätt som gör att man får en ökad förståelse både hos köparen och säljaren. Uppdragen som man får gruppvis är indirekt kopplat till verkliga case.

Samarbetet med YRGO och Event Marketing & Management är en viktig del för Nine Yards, dels för vårt eget varumärkesbyggande då många elever kommer jobba inom branschen, men även som en bra ”plantskola” för oss då många av de som gått utbildningen också fått jobb på Nine Yards.

Föreläsningarna är också en viktig del för våra medarbetare då det både är inspirerande, kul och lärorikt att lära ut. Men inte minst är det fantastiskt roligt att träffa alla dessa engagerade och nyfikna elever som lyssnar ihärdigt och är hungriga att komma in i branschen. De är framtidens event marketing-generation.

 

Rasmus Jakobsson
Managing Director / Founder