Nyheter

Har hälsa blivit en klassfråga?

I senaste avsnittet av Trendpodden Kristallkulan pratar vi om trender inom hälsa och träning.

Siffror visar att folk tränar både mer OCH mindre.

Det finns skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Högst andel ohälsa uppger de som har lägst utbildningsnivå, det visar Sveriges största folkhälsoenkät, ”Hälsa på lika villkor”.

En ny studie från GIH visar även att maximal syreupptagning, det vill säga kondition, har försämrats de senaste 20 åren i ett stort antal yrkesgrupper. De som har haft den största nedgången är yrken med lägre utbildningsnivå.

Dessutom ser det ut som att hos de som tränar mycket ökar sannolikheten att man utbildar sig vidare.

Hälsa och träning är en klassfråga!

Lyssna på hela avsnittet kring hälsa och trender i avsnitt 3 av Trendpodden Kristallkulan här.