Nyheter

I skuggan av vår moderna kreativitet

En del av EVENTYR NINE YARDS serie sommarkrönikor 2023

I en värld präglad av teknologi, förändring och ständig framåtsträvan finns en gnista som brinner djupt inom oss människor – kreativiteten. Den har alltid varit en drivkraft i vår utveckling, men i dagens moderna tid tar den nya former och sträcker sig bortom det förväntade. Modern kreativitet är en bro mellan det materiella och det immateriella, en spegling av vår tids anda och en väg mot att forma vår framtid.

 

Vi lever i en era där gränserna mellan olika konstformer suddas ut. Målare blir musiker, ingenjörer blir poeter och programmerare blir skulptörer. Genom att kombinera olika färdigheter och kunskaper öppnas dörrar till nya möjligheter. I denna kreativa lekplats kan vi frigöra oss från begränsningarna och skapa något som är både unikt och betydelsefullt.

 

Men modern kreativitet handlar inte bara om det yttre uttrycket. Det handlar också om att ifrågasätta det etablerade, att se bortom det uppenbara och att våga utforska det okända. Det är en inre resa som kräver mod och sårbarhet. Att vara kreativ innebär att våga gå vilse i den labyrint som är vårt sinne och hitta nya vägar till insikt och förståelse.

 

I en värld som ständigt bombarderar oss med information och distraktioner är det en utmaning att upprätthålla vår kreativitet. Vi måste lära oss att vara närvarande och hitta tid och rum för eftertanke. Det är i dessa stunder av stillhet som idéerna kan gro och ta form. Modern kreativitet handlar inte bara om att producera, utan också om att ge sig själv utrymme att reflektera och växa.

 

Men modern kreativitet kan också vara en dubbeltydig väg. I strävan efter det nya kan vi fastna i en cirkel av självtillräcklighet, där kreativitet blir en självbevisande jakt på uppmärksamhet. Vi måste komma ihåg att kreativitet inte bara handlar om att skapa för sin egen skull, utan också om att bidra till något större än oss själva. Det är genom att dela våra idéer och erfarenheter med andra som vi kan inspirera och påverka världen omkring oss.

 

Modern kreativitet är en ständigt pågående resa. Den utmanar oss att gå utanför våra bekvämlighetszoner, att ifrågasätta det etablerade och att hitta nya sätt att se världen på. Genom att omfamna denna kreativa anda kan vi forma en framtid som är mättad av innovation och skönhet.

 

Så låt oss inte glömma bort att vara nyfikna, att vara modiga och att vara öppna för det som ligger bortom det.

 

Och som jag nämnde tidigare, vila och återhämtning ger tid för reflektion. Kreativitetens kanske viktigaste hörnsten så därför ska jag nu återgå till hängmattan för att bara vara. Med mig själv. I mina egna tankar. Vi ses om ett par veckor igen!

 

Glad Sommar önskar jag er alla!

Niclas Rahm

CCO