Nyheter

Nine Yards går samman med Eventyr & Tapaus

Nine Yards går samman med Eventyr och finska Tapaus – befäster positionen som största och ledande Event- och Brand Experiencebyrån i Norden.

Nine Yards är idag en av landets mest anlitade byråer med kontor både i Stockholm och Göteborg. Bolaget är flerfaldigt prisade i Gyllene hjulet och Årets byrå och har lång erfarenhet av att leverera kompletta lösningar inom Brand Experience. Nine Yards omsätter idag 90 Mkr och har många större kunder såsom VW Group, Carlsberg Sverige och Volvo. Detta förvärv innebär en markant förstärkning av Eventyrs totala erbjudande och tillsammans kan bolagen ta sig an ännu större uppdrag.

– Det är mycket glädjande att idag kunna presentera samgåendet med en av Sveriges absolut bästa byråer, säger Eventyrs VD Sofi Franzén. Tillsammans blir vi nu ett av de största bolagen i vår nisch i Sverige. I och med att vi går samman med Nine Yards förstärker vi vårt erbjudande inom det segment där vi idag möter en allt större efterfrågan. Det är också ett viktigt strategiskt steg i vår pågående nordiska expansion där vi ser en stor del av tillväxten”, säger Sofi Franzén och pekar på Eventyrs och den finska byrån TAPAUS samgående förra året.

– Jag ser en stor potential, inte minst kundnyttan, i vad Eventyr och Nine Yards kan åstadkomma tillsammans. Bolagen kompletterar och stärker varandra på ett ypperligt sätt där Nine Yards tillsammans med Eventyr höjer ribban både kreativt och strategiskt. Eventyr har under längre tid varit en av våra vassaste konkurrenter som vi jämfört oss med och nu går vi alltså samman och tillsammans befäster positionen som nummer 1, inte bara i Sverige utan även i Norden. För mig är detta en mycket önskvärd utveckling och ett naturligt steg. Jag ser fram emot att växa och utveckla denna resa tillsammans med Eventyr, säger Rasmus Jakobsson, Managing Director och grundare av Nine Yards.

– Vi ser att vi matchar varandra väldigt bra kulturellt, där båda byråerna värdesätter sina medarbetare högt och vill vara byrån som man främst vill jobba på inom vår bransch. Att skapa starka upplevelser blir en allt viktigare del av kommunikationen i framtiden och med fler spetskompetenser kommer vi kunna vässa vårt erbjudande ännu mer. Jag ser fram emot en spännande gemensam resa avslutar Fredrik Göransson, Senior Partner och grundare, Nine Yards.

Eventyr x Tapaus moderbolag, Experiential Marketing Invest förvärvar 100% av aktierna i Nine Yards per den 7 december 2021, och alla fem aktieägare i Nine Yards blir partners i gruppen. Sofi Franzén blir VD för det svenska bolaget som genom sammangåendet har 68 medarbetare i Sverige med kontor både i Stockholm och Göteborg, samt 110 medarbetare i Finland med kontor i Helsingfors och Tammerfors.