Nyheter

Så skapar du B2E-event som gör skillnad

Att skapa event för medarbetarna är ett av många sätt att bygga en stark företagskultur. För att lyckas med B2E-event tipsar Jennie Barkselius, client manager på Eventyr, om att börja med det viktigaste: värderingsarbetet och målgruppsanalysen.

Jennie Barkselius jobbar som client manager på Eventyr. Jennie har många års erfarenhet av eventbranschen och har sett både lyckade och mindre lyckade insatser för B2E. Enligt Jenny så läggs grunden för ett lyckat event redan vid värderingsarbetet. Som företag är det viktigt att veta vad som ska förmedlas och varför.

– För att skapa ett lyckat event behöver man börja med värderingarna. Vilka är vi, vad står vi för och vad är viktigt för oss? Om vi vill att det event vi investerar tid och pengar i ska bidra till en förändring så måste eventet utgå från känslor och övertygelser som redan finns i företaget.

I större organisationer finns det oftast flera olika yrkeskategorier och det kan vara en utmaning att möta allas behov, eftersom det sällan är en homogen grupp. Jennie tycker att det är viktigt att skapa ett program där alla har något att relatera till. Alla aktiviteter behöver inte funka för alla medarbetare, men det ska finnas något för alla. För att förstå vad de olika medarbetargrupperna tycker om så tipsar Jennie om att jobba med referensgrupper.

– Våga fråga medarbetarna. Vi på Eventyr jobbar ofta med referensgrupper för att ta reda på vad som är viktigt och hur olika grupper tänker. Det behöver finnas något som lockar för respektive målgrupp.

Jennie ser att många företagsledningar gör misstaget att planera eventet utifrån vad man själv tycker om, utan att ta hänsyn till medarbetarna. Ledningsgruppen kanske vill testa forsränning, men medarbetarna skulle helst vilja koppla av på en lugn herrgårdsvistelse.

– Det är viktigt att känna sin målgrupp och verkligen förstå sina medarbetare. Fråga dig vad dina medarbetare känner, tycker och upplever varje dag. Har de vad de behöver och mår de bra? Hur kan vi göra livet ännu bättre eller enklare för dem?

Att skapa en attraktiv företagskultur tar tid och det blir allt viktigare, i takt med att konkurrensen om kompetens hårdnar. Genomtänkta event bekräftar medarbetarna och stärker banden mellan människor, menar Jennie.

– En bra lön, roliga uppdrag och bra kollegor är hygienfaktorer. Men vad kan vi göra för medarbetarna som är det där lilla extra? Hur får vi dem att känna sig inkluderade så att de vill stanna på företaget? Hur blir eventet en manifestation av kulturen?

Jennie tycker att man ska jobba med kulturen under hela året och inte förvänta sig att ett stort event löser allt. Det är viktigt att ha en tydlig idé om vad som ska ske före, under och efter eventet.

– Det gäller att ha en helhetssyn och hela tiden jobba utifrån tydliga målsättningar. Stora upplevelser skapar minnen och bygger företagskultur, men det är i vardagen som kulturen växer sig stark. Genom att jobba systematiskt över tid, blir medarbetarupplevelsen något unikt som är svårt att kopiera.