Nyheter

Små förändringar gör stor skillnad!

Att skapa förändring kräver alltid mod från den som går först, men nyckeln till en hållbar utveckling stavas samverkan. Får vi inte andra att jobba åt samma håll är det svårt att nå storskalig förändring. Genom samverkan kan vi dessutom låna och återanvända varandras lösningar för att testa dem mot nya målgrupper.

 

Tyvärr kan vetskapen av de stora förändringar som måste till för att rädda vårt klimat, skapa en passivitet hos den enskilde individen. På företagsnivå finns därtill en rädsla för att anklagas för green washing om man delar med sig av sina goda exempel; fastän just transparensen är ett av hållbarhetsarbetets viktigaste verktyg. Därför är det så befriande att Scandic nu visar hur små förändringar kommer ge stora resultat. De har med start i januari 2022 satt en ny standard där man slopar nötköttet från samtliga lunch- och konferenslunchbufféer. Genom den förändringen minskar man sina utsläpp med 5486 ton CO2e. Det är att jämföra med ca 17 500 bensindrivna bilar som kör genom hela Sverige. En nästintill omärkbar skillnad för den enskilde gästen, men en stor skillnad för klimatet.

– Jag blir otroligt glad när en stor aktör som Scandic sätter en ny standard för alla sina konferensluncher. Detta kommer garanterat ge ringar på vattnet med fler som nu vågar följa efter och förhoppningsvis kan andra även pusha det lite ytterligare, säger Josefine Mill, Head of Sustainability på Eventyr Nine Yards.

De senaste 3–4 åren har vi tillsammans med våra kunder gjort en medveten och stor förflyttning mot klimatsmartare måltider. För 4 år sedan sågs det nästan som kontroversiellt när en kund till oss valde en helt vegetarisk meny till sitt jubileum. Vad skulle gästerna tycka? Kommer det ändå kännas festligt? Kommer det ändå vara mättande? Jag tror många då levde med en referensram satt av hur vegetarisk specialkost brukade se ut. Där det animaliska proteinet bara lyfts bort och ersatts av ett processat vegetariskt alternativ. Idag har vi förflyttat oss oerhört långt från den referensramen. Vi kan vara trygga med att vegetariska menyer idag håller samma höga och kreativa nivå hos våra samarbetspartners. Idag är en köttfri eller vegetarisk meny något väldigt många av våra kunder själva tar upp som ett önskemål för sina event. Beslutet att slopa nötkött i en måltid så som Scandic nu gör är alltså idag långt ifrån ovanligt. Men att sätta det som standard för sina kunder är modigt och visar att vi nu är redo för nästa steg i utvecklingen.

/Josefine Mill
Head of Sustainability, Eventyr Nine Yards