Nyheter

Vad betyder kreativitet för dig?

När jag tittar tillbaka på mitt liv så inser jag att kreativitet alltid har varit hjärtat i allt jag har tagit mig för.

Det är när jag befinner mig i kreativa miljöer jag mår som allra bäst och känner störst mening med det jag gör. Kreativitet är verkligen min största drivkraft. Och detta är jag nog inte ensam om att känna.

Men vad betyder egentligen kreativitet? Med all sannolikhet har vi alla lite olika definitioner och tankar om kreativitet. Vad betyder det för dig?

För mig är kreativitet en metod för att lösa en utmaning. Det handlar om att se ovanliga samband, att lämna gamla vanor och att tänka nytt. Kreativitet för mig innebär att utmana, tänka gränslöst och att vara modig. Och kreativitet är inte enbart en kognitiv process likt fantasi, utan det behöver leda någonstans. Det är alltså i allra högsta grad resultatinriktat. Och det är det som är så underbart. Att vi med hjälp att kreativa idéer, koncept och lösningar kan skapa förändring och effekt. Att vi kan beröra och förföra människor i en riktning. Att vi kan påverka och skapa momentum. Kreativitet är viktigt och värdefullt, det är en motor till innovation, utveckling och tillväxt. Och det tycker jag är riktigt häftigt.

Det som jag också har märkt under åren är att det är först när vi tillåts vara kreativa tillsammans som det blir riktigt bra och roligt. När flera människor med olika bakgrunder, erfarenheter och upplevelser på minneskontot arbetar tillsammans i en och samma riktning. Det är då magi kan skapas på riktigt. Både i själva processen och vad det resulterar i.

Vi på Eventyr Nine Yards är nu 75 medarbetare i Sverige. Och tillsammans med Tapaus i Finland är vi totalt 180 personer. Alla med olika erfarenheter och specialkompetenser. Fattar ni peppen!?

Alltså vilket enormt kreativt kapital vi nu besitter. Så många stjärnor under ett och samma tak. Det är helt fantastiskt! Jag är otroligt glad för detta och ser en enorm potential i den resa vi nu har påbörjat tillsammans.

Vår ambition framåt är att ständigt fortsätta utvecklas, att våga utmana och att genom kreativitet skapa ännu starkare varumärkesupplevelser för våra kunder. Vår ambition handlar också om att alltid prioritera kreativitet, att ha högt i tak där alla är med och bidrar och där alla får utlopp för sin kreativitet. För det är först när vi löser utmaningar och skapar tillsammans som resultatet blir riktigt bra och arbetet blir riktigt roligt.

 

Jag säger precis som vi brukar göra – vi gör varandra bra!

Daniel da Silva
Executive Creative Director, Eventyr Nine Yards