Kulturbyggande event

Bygga kultur i snabbväxande organisation

Kund

Svenska Polarium

 

Koncept & innehåll
Logistik & flöde
Research & insikter
Strategi & taktik

Uppdrag

Svenska Polarium tillhör världsledarna inom litium-batterier. Sedan starten 2015 har bolaget vuxit kraftigt och finns numera representerat på alla kontinenter och har egen tillverkning i Mexico och Vietnam.​

För ett bolag som växer med nya medarbetare varje vecka, är det en stor utmaning att hålla ihop kulturen utan att tappa fart i verksamheten. Vi fick frågan om hur man på ett autentiskt sätt kunde involvera medarbetarna i den kulturresa som skulle starta under sensommaren 2021.

Lösning

Med tanke på den pågående pandemin genomfördes ett upplägg som till stor del byggde på utomhusaktiviteter. Centralt för detta var en bland annat en innovationsworkshop som byggde på konceptet Draknästet, där deltagarna med utgångspunkt i bolagets värderingar fick arbeta fram idéer till nya affärsmöjligheter. Lösningarna presenterades ett dygn senare för en panel bestående av Polariums högsta ledning.

Resultat

Resultatet av draknästet-övningen var över allas förväntan. Ett av förslagen fick omedelbar finansiering med 2 miljoner kronor. Därutöver har flera av idéerna gått vidare för utveckling under våren och Polarium räknar med att kunna sjösätta versioner av dessa under 2022.