Motivationsprogram

Långsiktig teambuilding

Kund

VW Transportbilar

 

Kontakt

Erica Janvik, Project Manager
+46 734-16 73 09
erica.janvik@eventyrnineyards.se

 

Design & scenografi
Koncept & innehåll
Research & insikter
Strategi & taktik
Webb- & apputveckling

Uppdrag
2015 fick vi uppdraget av Volkswagen Transportbilar att sätta en långsiktig plan med syftet att levandegöra och implementera en teamkultur bland deras 70 återförsäljare.​ Vi skulle tillsammans riva ner den osynliga barriär som fanns mellan sälj- och verkstadspersonal och istället bygga en teamkänsla, både lokalt och regionalt.​ Målet var att öka medarbetarengagemanget, höja kundnöjdheten och stärka varumärket.​

Ökad förståelse kring teamarbetet är viktigt

Lösning
Konceptet Team Transportbilar fick liv och idén, tillika rubriken för strategin, blev ”Arbetsglädje”.Alla återförsäljare går nu under begreppet team och säljare samt servicetekniker blev teammedlemmar.Sedan dess har vi skapat årliga event, social webbplattform och tävlingar:

De årliga konferenserna fick namnet Teamträffar där huvudteamat team genomsyrar allt innehåll. En mötesplats för alla teammedlemmar.​​

Vi skapade en intern digital mötesplats på webbplattformen Teamsidan, där teammedlemmar kunde dela erfarenheter, inspirera och lära känna varandra.

Årligen genomförs en tävling som på olika sätt inspirerar till att arbeta i team och belönar de med starkast teamprestationer. Kommunikationen för denna drivs på Teamsidan och Teamträffarna.

Resultat
Varje år genomför vi en undersökning som tydligt visar på en ökad förståelse kring varför teamarbetet är viktigt, att man arbetar aktivt för att stärka teamen samt att det bidrar till en ökad arbetsglädje. I kundens egna undersökningar ser vi också att teamarbetet har gett effekt hos återförsäljarna med starkare kundnöjdhet och ett högre ekonomiskt resultat hos aktiva team. 

På Teamsidan kan vi följa inlägg från teamens teamarbete som dagligen ger oss kvitton på att vi lyckats implementera en teamkänsla som ökar arbetsglädjen och kundnöjdheten.