Hybridevent

Giants of Tomorrow

Kund

Elgiganten

 

Kontakt

Daniel Da Silva, Executive Creative Director
+46 734-16 73 04
daniel.dasilva@eventyrnineyards.se

 

Copy & storytelling
Design & scenografi
Koncept & innehåll
Logistik & flöde
Talarcoachning & Manus
Webb- & apputveckling

Uppdrag
Hösten 2019 skulle Elgiganten fira 25 år. Ett jubileum där kunden ville slå på stort och fira i hela 25 dagar, internt samt externt. Vi fick uppdraget att förgylla deras interna firande, för att skapa gemenskap och stolthet bland medarbetarna. En del i uppdraget var även att skapa ett event under en kväll på ett mer hållbart sätt. 3200 medarbetare skulle samlas, kunde vi göra det på ett nytt och modernt sätt?

3200 medarbetare, en kväll, 100 event

Lösning
Under 25 dagar skapade vi tillsammans med kunden en strategisk kommunikationsplan för att engagera och involvera medarbetarna på deras interna plattform Workplace. Vi utvecklade även en event-applikation med tävlingar och uppdrag under hela perioden. Denna app byggde också upp stämningen och gav information inför den stora kvällen. Under dessa 25 dagar tävlade alla medarbetare både individuellt samt regionalt och nationellt.

På 100 platser runt om i Sverige firas också en kväll tillsammans, genom en digifysisk lösning. Med produktion från en huvudstudio i Stockholm sändes kvällens program direkt till 100 platser samtidigt. 3200 medarbetare var inbjudna och kunde delta och uppleva denna kväll tillsammans, både fysiskt på de 100 platserna, digitalt via live stream samt direkt via sociala kanaler. Den största utmaningen i detta var att skapa en lika bra upplevelse på alla platser samtidigt. Vi säkerställde detta genom checklistor med specifikationer om teknisk utrustning, lokal, mat etc. Vi hade kontinuerlig kontakt med respektive ansvarig person på alla dessa platser för att säkerställa att tekniken höll rätt kvalitet. På varje plats hade en festlig miljö skapats med liknande dekor och förutsättningar. Den event-applikation som medarbetarna redan hade i sina mobiler kom nu till ännu större användning, genom direktkontakt via chatt, i tävlingar som synkroniserades live i sändningen, samt omröstningar och engagerande innehåll. Under sändningen hade huvudstudion också kontakt med de andra platserna runt om i Sverige genom videosamtal. David Sundin var programledare med Dogge Doggelito som side-kick. I studion fanns även huvudkontorets anställda som publik och för intervjuer bjöds Elgigantens egna medarbetare in.

Resultat
Genom de interna kanalerna och tävlingarna skapade vi ett intensivt engagemang hos de anställda. Stämningen var fin med nära kontakt trots de stora avstånden.