Digitalt event

Salesforce Sverige

Kund

Salesforce

 

Kontakt

Lotta Collste, Head of Business Relations
+46 708-88 86 00
lotta.collste@eventyrnineyards.se

 

Design & scenografi
Film & foto
Koncept & innehåll
Talarcoachning & Manus

Uppdrag
När Covid-19 drabbade världen och möjligheten att göra fysiska event under våren 2020 så ställde Salesforce Sverige snabbt in sitt event Basecamp som genomförs varje år för ca 1500 personer i Stockholm. Salesforce ville inte ställa in helt, utan om och vi fick direkt uppdraget att skapa ett digitalt event istället med samma syfte. Kunden vill inspirera och informera kunder och prospekts om den digitala utvecklingen och hur Salesforce kan vara en del av denna för sina kunden – Digitalisering utan återvändo.    

Målet var att minst lika många skulle titta som brukar delta på det fysiska eventet. Målgruppen är personer som jobbar med försäljning och digitalisering på stora och medelstora företag.

Utmaningen var att få till en stark upplevelse hos deltagarna, utan att kunna ses fysiskt, kunna testa produkten och att få dem att anmäla sig till eventet och prioritera detta event framför alla andra företag som nu konkurrerar om tiden. Salesforce ville också att detta skulle kännas inspirerande för mottagaren men inte för mycket säljprat.

Totalt 2800 tittare

Lösning
Idén var att skapa max 1,5 h program som kändes intressant och relevant genom hela upplägget. Vi valde snart att ta bort alla ”föreläsningar” där någon stod och visade en presentation, utan skapade istället samtal och paneler där faktiska kunder bjöds in för att prata om 5 olika bärande rubriker, alla med grund i digitalisering.  

I alla dessa paneler deltog dels kunder från olika branscher samt någon från Salesforce. Programledare var Peter Settman och Tuva Palm.  

Resultat
Antal tittare live var ca 2 000 – långt över det utsatta målet på 1 500 personer. Totala antalet tittare inkl de som tittat efter sändning är ca 2800.