Hållbarhet och CSR

Hållbarhet handlar för oss om att ta ansvar för det vi kan påverka

Hållbarhet är stort. FN- och regerings-stort. Det ligger därför nära till hands att tveka. Att inte kommunicera, och förminska värdet av den egna insatsen. Och det är kanske den största utmaningen. För alla kan göra något och det viktiga är att sätta igång.

Vi som skapar event har stort inflytande på våra kunders beslut. Precis som en stor påverkan i hur våra leverantörer agerar och vår bransch utvecklas. Däri ligger vårt viktigaste ansvar.

Om vi kan övertyga dig om att fatta mer hållbara beslut när du anlitar oss så gör det stor skillnad. Dels i fråga om synen på ditt varumärke, dels i fråga om vad det faktiskt betyder – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Men även här handlar det om ringar på vattnet i ett större perspektiv. Om vi kan inspirera våra kunder och vår bransch att ta ett gemensamt ansvar, så att utveckling sker på flera håll samtidigt, kan vi göra skillnad tillsammans.

Testa vår klimatberäknare

The purpose of the calculator is to help event organizers identify the climate impacts of their events and make the right choices. The calculated values are intended to serve as guidelines and draw attention to the climate impacts of event production. In order to ensure that the calculator is clear and easy to use, several aspects, such as logistics, material choices and technology, have been left out. Their climate impacts can be influenced through choices: minimizing travel, distances, materials and energy consumption. A good atmosphere and people coming together cause no emissions at all.

Klimatberäknaren
Antal medarbetare
Antal projekt sedan start
Våra kontor
Våra kontor
Högsta kreditvänlighet
Högsta kreditvänlighet
Antal länder vi jobbat i