Hållbarhet och CSR

Hållbarhet internt

Vi har höga ambitioner och ett starkt internt fokus för vårt hållbarhetsarbete. Vi är också en stor aktör i en bransch under förändring. Därför ser vi det som en av våra absolut viktigaste uppgifter att vara transparenta och inspirera andra att tillsammans driva utvecklingen framåt på ett hållbart sätt. För att göra detta behöver vi skapa engagemang internt hos våra medarbetare. Vi behöver ge dem relevant kunskap och verktyg, och vi behöver skapa lösningar och kommunikation för att åstadkomma rätt ”beteende” hos våra kunder och i våra samarbeten.

Workplace of our dreams

En stor del av vårt interna hållbarhetsarbete handlar om hur vi attraherar, utbildar och behåller de bästa medarbetarna i branschen. Hur vi tillsammans skapar den arbetsplats vi drömmer om. Det ska vara roligt och utvecklande att jobba hos oss och en stor del av det arbetet handlar om att känna att vi tillsammans tar ansvar och bidrar till en mer hållbar värld.

Utbildning/academy

För oss är det viktigt att skapa en lärande och involverande arbetsplats. Som en del i detta har vi varje vecka en Academy där vi i vitt skilda ämnen utbildar oss för att bättre möta morgondagens behov och utmaningar. Här är hållbarhet ett återkommande område. Mer om hur vi arbetar med etiska principer, mångfald och jämlikhet kan du läsa om i vår Code of Conduct (länk).

Miljö

Vi arbetar proaktivt för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan från vår egen verksamhet, och vi eftersträvar ett kretsloppstänkande och en effektiv hushållning med energi och övriga resurser. För detta sätter vi uppföljningsbara och mätbara mål som kontinuerligt utvärderas och revideras. Vi klimatkompenserar vår interna klimatpåverkan sedan 2013 via vår samarbetspartner Tricorona (länk). Läs mer i vår miljöpolicy här (länk).