Hållbarhet och CSR

Hållbarhet kundprojekt

Vi har som mål att våra kunders projekt ska efterlämna ett så litet avtryck som möjligt, men lika självklart är det också att skapa ett så stort intryck som möjligt kopplat till hållbarhet. Vi ser det som vårt självklara ansvar att inspirera andra, och att tillsammans med andra, skapa nya mer hållbara lösningar och samarbeten. Det är i våra projekt dessa samarbeten växer fram och det är också kopplat till dem som vi kan skapa ringar på vattnet och inspirera fler att välja nya lösningar.

Klimatberäkning

I projekten jobbar vi aktivt med flertalet verktyg för att säkerställa och bibehålla ett högt fokus kring hållbarhet. Vi klimatberäknar alla våra projekt oavsett om det är ett fysiskt, digitalt eller hybridevent. Vi har dessutom som standard att inkludera klimatkompensation i våra offerter vilket innebär att vi hela tiden försöker göra det enkelt för våra kunder att ta ansvar för den påverkan eventet har.

Klimatberäkningen är ett av de verktyg som skapar samverkan och dialog både med kunder och leverantörer. Genom att direkt prata om klimatfrågor, öppnas dörren till alla typer av hållbarhetsfrågor. Tillsammans skapar vi aktiveringar och kommunikation för att stärka uppdragsgivarens hållbarhetsarbete, men också involvera målgrupperna för att bygga engagemang och stolthet.