Hållbarhet och CSR

Hållbarhet samarbeten

Vi har ett aktivt och nära samarbete med våra leverantörer och ett gemensamt ansvarstagande och helhetssyn kring hållbara principer för miljö, ekonomi och socialt ansvar. Som utgångspunkt för det samarbetet använder vi vår Code of Conduct. Under projektets gång arbetar vi även löpande med att skapa förutsättningar för att öka den sociala tillgängligheten, öka den lokala förankringen och att minska matsvinnet för eventet. Genom att samarbeta med både kunder och leverantörer kring nya lösningar hoppas vi skapa hållbara samarbeten både för företagen, människan och planeten.

Social hållbarhet

Vi jobbar för inkludering och sociala sammanhang som stärker individen. Det har funnits med oss ända sen starten och det finns med oss i allt vi gör. Det sociala sammanhanget är en central del av att mötas och det är också här vi kan skapa kraften av ett VI och bygga starka team, upplevelser och varumärken. Vi jobbar idag i nära samarbeten med stiftelsen Friends och Regnbågsfonden för att stötta deras arbeten med inkludering.

Regnbågsfonden – Vi är stolt partner till Regnbågsfonden och stöttar dem i deras arbete för alla människors samma grundläggande friheter och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet…
Läs mer

Klimat

Vi verkar i en bransch under stor förändring. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi ständigt kommer att behöva arbeta för mer klimatsmarta lösningar. Vi är också medvetna om det värde det fysiska mötet skapar för människor och varumärken. Vi arbetar aktivt för att minska våra projekts klimatpåverkan och det vi inte kan reducera till noll kan vi klimatkompensera för i projekt som skapar klimat- och planetnytta. För klimatkompensation samarbetar vi med Tricorona och deras Gold Standard-projekt (länk).