Hva vi gjør

Digitale møter

Vi tilbyr digitale løsninger for event, kampanjer, innhold, communities og design.

Vi brenner for smart og effektiv kommunikasjon, uansett kanal. Formål og effekt er alltid vårt utgangspunkt når vi designer, skaper og gjennomfører engasjerende event. Målet vårt er at dere til slutt skal overgå de ønskede resultatene.

Løsningen i et digitalt møte kan være et enklere webinar, en live broadcast eller et hybridevent / hybridmøte der dere samler deltagere både fysisk og digitalt.

Kontakt oss for å få bistand til å skape et digitalt event eller møte

STOCKHOLM
Lotta Collste
+46 708-88 86 00
lotta.collste@nineyards.se

GÖTEBORG
Daniel Eriksson
+46 734-11 64 22
daniel.eriksson@nineyards.se

OSLO
Marcus Håkonsen
+47 930 09 112
marcus@nineyards.no

Exempel på digitala lösningar

Digital lansering
Lanser ditt nye produkt eller din tjeneste digitalt og benytt muligheten til å nå et større antall mennesker live eller on demand via en streamingtjeneste. Her finnes alle forutsetninger for viral spredning og stor effekt. 
Digitale interne og eksterne arrangementer
Et digitalt møte er en enkel og effektiv måte å forsterke relasjonen til deres ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Kanskje for å informere, utdanne, involvere, motivere eller engasjere. Det handler om å vise at man bryr seg.
Digitalt kick-off
På et kickoff der dere vil booste energien og felles fremtidstro trengs et interessant, spennende, og gjennomtenkt program. Her kan vi skape innhold som involverer, engasjerer, og skaper følelser – akkurat slik det fungerer på fysiske event.
Digitalt seminar & konferanse
Skal dere arrangere en konferanse eller et seminar med eksterne eksperter og inspiratorer som taler til et større antall mennesker passer et digitalt event bra. Her har dere muligheten til å f.eks invitere kjente talere og involvere eventuelle sponsorer og partnere. Under eventet kan dere med fordel involvere deltagerne ved å åpne opp for spørsmål, chat, og live spørreundersøkelser. Vi har egenutviklede digitale plattformer og lisenser til eksterne plattformer – noe til alle behov og ønsker. 

Innhold som engasjerer

Det finnes like mange muligheter når vi arrangerer et digitalt arrangement som det gjør når vi arrangerer et fysisk arrangement. Det viktigste er hvordan vi pakketerer kommunikasjonen og sørger for at den når gjennom skjermen og engasjerer. Dette har vi stor kunnskap om og lang erfaring med. Vi utformer alle typer digitale løsninger etter deres behov.

Checklist for digitale event & møter

Det er i møte med andre, enten det er fysisk eller digitalt, at energien skapes, følelsen av fellesskap og sikkerhet oppstår. Der skaper vi forståelse og lagånd, og vi formidler kunnskap og inspirasjon. For å oppnå ønsket effekt kreves det godt forarbeid. Så here you are, her leverer vi en enkel checklist med tips som hjelper deg planlegge ditt kommende digitale event eller møte.

Hvilken effekt ønsker dere oppnå?

Først og fremst er det viktig å fastslå hvorfor dere skal ha møtet, hva dere vil oppnå og hvem dere henvender dere til. Det vil da bli enklere å skape rette forutsetninger for gjennomføringen og muligheten til å skape den effekten dere ønsker.

2. Hvor lenge skal et digitalt event eller møte vare?

Når man gjennomfører digitale event eller møte bør man tenke på tid på en annen måte. Ved et fysisk event kan man bygge opp stemningen i flere ulike steg, og opprettholde oppmerksomheten til deltakerne lengre enn i digitale event og møter. I et digitale produksjoner bør man komprimere tiden, være mer konkret og tydelig slik at seeren ikke skal miste interessen.

Et live event som normalt sett pågår over en hel dag, bør digitalt havne på ca. 1-2 timer avhengig av innhold. Men et digitalt møte kan også vare kortere, og fortsatt skape energi, inspirasjon og engasjement.

Tenk litt som TV der et program på 30 minutter kan gi veldig mye innhold og skape stor effekt.

3. Hva er deres budskap og innhold?

Digitale møter og event som streames live fra et studio blir som en høyhastighet TV sending. Vær derfor ekstra oppmerksom på program og innhold. Skaler ned og konkretiser ditt budskap. Sørg for å fokusere på det som er viktigst. Gjør tydelige presentasjoner og filmer for å støtte den kommunikasjonen taleren leverer. Husk også at all kommunikasjon ikke trenger å være live, forhåndsinnspill gjerne enkelte innslag.

4. Hvordan innvolveres og engasjeres deltagerne?

For å holde interessen til deltagerne oppe er det viktig å gi muligheten til interaksjon. Det finnes uendelige med løsninger og muligheter her; apper og websider for gamification, mentometersystemer, send inn spørsmål til talere, chat, you name it – we got it.

5. Hvordan følger dere opp etter arrangementet?

Når man gjør et digitalt event eller møte er det ekstra viktig med oppfølging og muligheter for deltagerne til å gi feedback i etterkant av arrangementet. Det er slik vi kan sørge for at rett informasjon har nådd frem og at målgruppen har forstått det dere ønsket å formidle. Det gir også muligheten til å fortsatt aktivere målgruppen over tid og på sikt forsterke den relasjonen dere allerede har skapt.