Hva vi gjør

Kampanje

Vi elsker alt som aktiverer, engasjerer, og inspirerer varemerker og mennesker. Det er kommunikasjon som vi kaller for Brand Experience.

Kommunikasjon er alpha omega i alle prosjekter. Uansett om du skal nå ut internt eller eksternt så skaper vi strategiske og relasjonsbyggende kampanjer, konsept, konkurranser og motivasjonsprogram som du når målgruppen din med kortsiktig og langsiktig.

Hva vil dere gjøre?

Motivasjonsprogram

Strategiske kommunikasjonsplaner og aktiveringer for å motivere og engasjere internt på websider, i applikasjoner og intranett.

Reklamekampanjer

Strategiske og taktiske kampanjer og markedsføring gjennom viral spredning på sosiale medier og banners, kampanjesider på websiden, tradisjonelle trykksaker og forpakninger, eller utendørsreklame og installasjoner.

Sponsoraktiveringer

Relasjonsbyggende aktiveringer, arrangement og konsept for verdifulle nettverk, internt og eksternt.

CSR-arbeid

Helhetlig tilnærming og utvikling av engasjement for viktige stillinger og verdifullt arbeid.