Vad vi gör

Digitala och hybrida möten

Vi på Eventyr Nine Yards erbjuder digitala och hybrida lösningar för event, kampanjer, innehåll och design.

Vi brinner för smart och effektiv kommunikation, oavsett kanal. Syfte och effekt är alltid vår utgångspunkt när vi designar, skapar och förpackar engagerande event och möten. Vårt mål är att alltid överträffa önskat resultat. Lösningen i ett digitalt möte kan t ex vara ett enklare webinar, en interaktiv live broadcast eller ett hybridevent där ni samlar deltagare både fysiskt och digitalt.

Hybrida möten | Digitala event

Vad är ett hybridevent?

Idag lever vi i en värld där gränsdragningen mellan digitala och fysiska upplevelser ständigt suddas ut och på ett vackert sätt smälter samman om det görs på rätt sätt. Samma sak gäller självklart möten och event. Ett hybridevent innebär i grund och botten att målgruppen deltar både fysiskt och digitalt. Det finns självklart olika typer av lösningar på hybridevent. Här är de vanligaste:

Fysiskt och digitalt

Fysiskt event som sker live med deltagare både på plats samt via digital plattform.

Digitalt i grupp

Streamat event med deltagare i fysiska grupper på olika platser.

Fysiskt live & digitalt on demand

Event som sker med deltagare fysiskt på plats. Innehållet filmas, bearbetas och distribueras som streamad sändning on demand.

Kombinationsevent

Eventet är uppdelat i både digitala och fysiska delar. Visst innehåll sker alltså digitalt medan andra delar sker fysiskt på plats för samtliga deltagare.

Möjligheter och fördelar med med ett hybridevent

Hållbarhet
Minskade transporter och resor

Tidseffektivt
Möjligheten att delta digitalt minskar tid för resor.

Kostnadsbesparingar
Fler deltagare för samma budget

Delbart
I och med att innehållet till ett hybridevent skapas för delvis digitalt deltagande är det enklare att förpacka innehållet för distribution och delning i efterhand.

Valmöjlighet
Deltagarna ges möjlighet att själva välja HUR de vill delta.

On demand
Deltagarna ges möjlighet att själva välja NÄR de vill delta.

Relevans
Deltagarna kan själva välja innehåll utifrån VAD de intresseras av.

Bra frågor att ställa sig för att skapa ett effektfullt hybridevent
 • Vilken målgrupp är prioriterad? De som deltar fysiskt eller digitalt? Eller är kanske alla lika viktiga?
 • Hur kan vi skapa interaktion mellan de som deltar fysiskt och digitalt?
 • Hur kan vi hitta ett flöde som fungerar för alla så det blir energifullt för alla som deltar?
 • Presentationsteknik från scen. Titta i kamera eller till publiken?
 • Hur hanterar vi mellanrum och pauser på bästa sätt?
 • Hur ska vi tänka kring efterkommunikation då deltagarna kan ha fått olika upplevelser?
 • Fysiskt vill vi skapa mycket tid för relation och digitalt behöver vi ha ett betydligt högre tempo för att behålla intresset – Hur löser vi temposkillnaderna?
 • Hur designar vi ett upplägg där digitala deltagare inte känner sig exkluderade?
Att tänka på vid skapandet av ett hybridevent
 • Utgå från syfte och mål
 • Bestäm huvudmålgrupp
 • Identifiera interaktiva verktyg för att skapa engagemang
 • Synliggör och inkludera deltagare som deltar digitalt
 • Ta höjd för bra teknik
 • Välj en erfaren, professionell och TV-van programledare
 • Skapa separat break out-program för respektive målgrupp genom digitala mötesrum
 • Involvera digitala deltagare genom t ex fysiska utskick
 • Anpassa format och plattform efter innehåll.
Kontakta oss om du vill veta mer

STOCKHOLM
Lena Malm
+46 708-64 97 27
Maila Lena

GÖTEBORG
Rasmus Jakobsson
+46 734-16 73 01
Maila Rasmus

Hör av dig

Vad är ett digitalt event?

Digital lansering

Lansera er nya produkt eller tjänst digitalt och ta för er av möjligheten att nå en större mängd människor live eller on demand via en streamingtjänst. Här finns förutsättningar till viral spridning och stor effekt.

Digital medarbetar- och kundträff

Ett digitalt möte är ett enkelt och effektivt sätt att utveckla relationen till era viktigaste medarbetare, kunder och partners. Kanske för att informera, utbilda, involvera, motivera eller engagera.

Digital kick-off

På en kick-off där ni vill boosta med energi och framtidstro behövs ett intressant och spännande program. Här kan vi skapa ett innehåll som involverar, engagerar och berör, precis som det funkar på ett fysiskt möte.

Digitalt seminarium

Ska ni arrangera ett seminarium med experter och inspiratörer som föreläser för en större mängd människor passar ett digitalt event bra. Här har ni möjlighet att t.ex. bjuda in kända talare och involvera eventuella sponsorer. Under mötet kan man med fördel involvera tittarna och öppna upp för frågor i sociala forum och chatt.

Checklista för digitala möten

Det är i möten energin skapas, känslan av gemenskap och trygghet. Där skapar vi förståelse, förmedlar kunskap och inspirerar. För att nå önskad effekt krävs ett bra förarbete. Så, var så god, här levererar vi en enkel checklista med tips som hjälper dig planera ert kommande digitala möte eller event.

1. Vilken effekt vill ni uppnå?

Först och främst är det viktigt att fastställa varför ni skall ha mötet, vad ni vill uppnå och till vem ni vänder er. Därefter blir det enklare att skapa rätt förutsättningar för genomförandet och möjligheten till rätt effekt.

2. Hur långt ska ett digitalt möte vara?

När man genomför digitala event och möten behöver man betrakta tiden på ett annat sätt. Ett event som normalt pågår under en hel dag bör digitalt hålla sig till ca 1-2 timmar. En annan möjlighet är att göra korta inslag, men under fler tillfällen, som i en serie. Komprimera och höj tempot, vara mer konkret och tydlig för att tittaren inte skall tappa intresset. Och, som alltid, involvera!

3. Vad är ert budskap och innehåll?

Digitala möten som streamas live från en studio blir likt en TV-sändning med högt tempo. Lägg därför extra vikt vid program och innehåll. Skala ned och konkretisera ert budskap. Vad är viktigast? Forma tydliga presentationer eller filmer för att stötta den kommunikation en talare ger. Tänk också på att all kommunikation inte behöver vara live, förinspela inslag.

4. Hur involveras och engageras deltagarna?

För att bibehålla intresset är det viktigt att ge möjlighet till viss interaktion. Det finns oändligt med lösningar för detta idag: appar och webbsidor för gamification, mentometersystem, chattforum, videokonferenssystem eller tradtionella telefonsamtal in till studion.

5. Hur följer ni upp?

Vid ett digitalt möte är det extra viktigt med uppföljning och feedback. På så vi kan ni säkerställa att rätt information gått fram samt att målgruppen uppfattat det du vill förmedla. Det ger också möjligheten att fortsätta aktivera målgruppen över tid och på sikt bygga stark lojalitet och nära relation.