Vad vi gör

Event

Vi är en byrå som vinner priser titt som tätt.
För digitala, hybrida och fysiska event. Det är ett kvitto på att vi tillhör de ledande i vår bransch. I drygt 25 år har vi producerat event och möten över hela världen för grupper om 50–7000 personer. Lösningen kan vara en digital streaming, en säljresa, ett större branschforum, en kick off… you name it.

Vilket format passar ert behov?

Digitala event

Förinspelat ​
En stor fördel med de digitala sändningarna är att mycket innehåll kan förinspelas där risker som finns i en livesändning minskas.

Tillgängligt och on-demand​
Streamade sändningar har ingen begränsning vad gäller antal deltagare och möjligheterna till spridning är oändlig.

Hållbart och kostnadseffektivt
När ett event inte kräver att människor reser långa sträckor eller behöver sova på hotell så blir kostnader, logistik och medvetna val effektivare.

Fysiska event

Upplevelsen tillsammans
Det som är svårt att slå är känslan och upplevelserna vi delar med varandra.

Minnesvärt
Ett fysiskt event är lättare för oss att minnas eftersom att det skapar upplevelser för alla våra sinnen.

Kontroll och flexibilitet
Här kan vi ha större kontroll på situationen då vi befinner oss på samma plats och kan lättare vara anpassa efter stämningen i rummet.

Hybridevent

Det bästa av två världar
Genom att kombinera det fysiska och digitala så får du möjligheten att skapa ett event utifrån alla fördelar. Här kan människor samlas i mindre grupper utan att behöva resa långt och samtidigt uppleva evenemanget tillsammans.

Vilken typ av event?

Medarbetarevent och konferenser

Att nå ut med och skapa engagemang för strategier och förändringar i organisationer har blivit en allt större utmaning i takt med att arbete på distans har blivit det nya normala. Förståelsen för arbetssätt, värderingar och nya idéer är ett pågående arbete som måste mätas och följas upp löpande. Vi hjälper dig med långsiktig planering, genomförande och uppföljning av medarbetarkommunikation på alla nivåer i din organisation.

Företagsevent och branschträffar

Företagsevent omfattar egentligen allt det som normalt sorteras in under business to business. Det kan handla om produktlanseringar eller olika typer av informationsträffar. När du behöver samla kunder eller återförsäljare för att kommunicera nyheter, uppdateringar eller nya tjänster hjälper vi dig att hela vägen från strategi och planering till koncept, genomförande och deltagarhantering oavsett mötesformat.

Publika event

Publika event kännetecknas av att de involverar allmänheten. Det kan handla om allt från invigningar och produktlanseringar till festivaler och installationer i det publika rummet. Den här typen av produktioner kräver ofta längre planering och mer logistik då bl a rättigheter och säkerhetsfrågor måste hanteras i samråd med lokala myndigheter. Vi hjälper dig att planera, konceptutveckla och bemanna dina publika event från idéstadie till genomförande och uppföljning.

Utställningar och mässor

Att jobba med rumslig visualisering är ett kraftfullt verktyg för att gestalta varumärken och idéer både digitalt, fysiskt och mobilt. Många gånger handlar det om att maximera upplevelsen inom ramarna för ett givet format men en utställning kan också ändra form inom ramen för ett koncept. Vi hjälper dig att iscensätta interaktiva upplevelser som gör publiken till en del av historieberättandet.