Vad vi gör

Innehåll

Vår mission är att skapa upplevelser som bygger starkare varumärken.

Utifrån målsättning, sammanhang och publik, utvecklar vi innehåll som väcker känslor och skapar effekt. Vi börjar alltid inifrån, med stort fokus på insiktsfullt och relevant innehåll. Vi skapar allt från grunden i kommunikationsplaner och körscheman till manus, copy och talarcoachning. Vi hjälper till i såväl stort som smått.

Vad behöver ni?

Research och insiktsarbete

Rätt effekt uppnås genom kunskap och insikter, därför erbjuder vi kvalitativa liksom kvantitativa undersökningar och research.

Strategi och koncept

Utifrån insikter tar vi fram en strategi som grund för ett målinriktat koncept, paketering eller inramning.

Copywriting

Med rätt ord fångas rätt effekt. Det handlar om att få fram budskap genom tydligt språk och finkänslig tonalitet i all form av kommunikation.

Manus och storytelling

Vi skapar berättelser och manus för scen, inspelningsstudio och ren text, för att effektivt nå målgruppen med innehåll och budskap.

Film, podcast och storyboard

Förinspelat rörligt & ljudligt material med tydligt budskap och mål för underhållning, information eller marknadsföring.

Underhållning

Vi anlitar professionella artister, dansare, skådespelare, musiker, programledare, moderatorer, talare och föreläsare som inspirerar och sätter ton för helheten.

Bokningar och logistik

Resor, mat, hotell, venues, personal och mycket mer bokas, effektiviseras och hålls ihop av komplex logistik och flödesdesign.

Talarcoachning

Vi vägleder och coachar i berättarteknik och retorik för närvaro på scen liksom framför kameran.