Event

Vi utgår alltid från människorna bakom varumärket och skapar upplevelser som berör på riktigt.

Vi kan event

I drygt 25 år har vi producerat event och möten över hela världen för grupper om 50–7000 personer. Lösningen kan vara en digital streaming, en säljresa, ett större branschforum, en kick off… you name it.

Medarbetarevent och konferenser

Att nå ut med och skapa engagemang för strategier och förändringar i organisationer har blivit en allt större utmaning i takt med att arbete på distans har blivit det nya normala. Förståelsen för arbetssätt, värderingar och nya idéer är ett pågående arbete som måste mätas och följas upp löpande. Vi hjälper dig med långsiktig planering, genomförande och uppföljning av medarbetarkommunikation på alla nivåer i din organisation.

Företagsevent och branschträffar

Företagsevent omfattar egentligen allt det som normalt sorteras in under business to business. Det kan handla om produktlanseringar eller olika typer av informationsträffar. När du behöver samla kunder eller återförsäljare för att kommunicera nyheter, uppdateringar eller nya tjänster hjälper vi dig att hela vägen från strategi och planering till koncept, genomförande och deltagarhantering oavsett mötesformat.

Publika event

Publika event kännetecknas av att de involverar allmänheten. Det kan handla om allt från invigningar och produktlanseringar till festivaler och installationer i det publika rummet. Den här typen av produktioner kräver ofta längre planering och mer logistik då bl a rättigheter och säkerhetsfrågor måste hanteras i samråd med lokala myndigheter. Vi hjälper dig att planera, konceptutveckla och bemanna dina publika event från idéstadie till genomförande och uppföljning.

Förfrågningar

Lena Malm lena.malm@eventyrnineyards.se +46 708 64 97 27

Daniel Eriksson daniel.eriksson@eventyrnineyards.se +46 734 11 64 22

LIWLIG - THE NORDIC EVENTS AGENCY // FINLAND - SWEDEN - NORWAY - DENMARK - GLOBAL // WE TURN MOMENTS INTO MOMENTUM

CONTACTS