17/11/2023

LIWLIG Group på frontlinjen för social hållbarhet

Vad skulle du säga kännetecknar er byrås kreativa process och ambition?

Vår byrå präglas av en stark kreativ kärna. Vi har väldigt höga ambitioner inom LIWLIG Group när det kommer till kreativitet och siktar på att hela tiden tänka utanför boxen, pusha gränser och leverera nyskapande lösningar till våra kunder. Vår målsättning är att driva och vara en del av utvecklingen för hela branschen. Vi vill vara pionjärer, visionärer och skapa förändring genom vårt arbete. Bara i Sverige har vi byggt upp en studio med över 30 personer vilket är fler än vad många av våra konkurrenter är totalt på sina byråer och i gruppen närmare 100. Det ger oss en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda något som annars är svårt att få ihop när det kommer till strategisk kreativitet. Vi har även lyxen av att ha blivit så stora att vi kan renodla och utveckla alla roller vilket betyder att man med fullt fokus kan koncentrera sig på en sak i stället för att tvingas splittra sig på för många ansvarsområden. Kompetenserna sträcker sig från planners, strateger, AI-experter, copys, designers, content managers och creatives för att nämna några.

 Hur ser ni på det i förhållande med era kunder?

Vi betraktar vår relation med kunderna som en gemensam utvecklingsresa. De kunder som har varit med oss under längre perioder har tagit till sig och värdesätter vårt arbetsförhållande; de inser fördelarna med vad vi erbjuder och värdet det medför. Detta leder inte endast till nyskapande lösningar, utan främjar även deras egna strategiska tänkande och planering. Vi ser det som en förutsättning att kunna utmana våra kunder och samtidigt vara öppna för att bli utmanade av dem. Den mest framgångsrika resan är den man företar tillsammans.

Alla pratar om kreativitet, hur undviker vi att det blir till en klyscha?

Kreativitet är först och främst någonting väldigt krävande som har med människors lust och mentala energi att göra. Därför handlar det mycket om att skapa optimala förutsättningar för människor med ansvar för att vara kreativa. På många arbetsplatser finns inte vare sig förutsättningarna eller någon tydligt definierad målbild kopplad till kreativitet. I vår verksamhet är det intimt sammankopplat med det värde vi levererar till våra kunder. På det sättet finns det ett väldigt rationellt skäl för oss att investera i kreativitet. När vi ökar den kreativa nivån, ökar värdet på den produkt vi levererar.

Hur ser du på byråns och er grupp LIWLIGs roll i att driva hållbarhetsfrågan? Vart ligger ert ansvar där nu när ni är så pass stora?

Vårt arbete har en djupare betydelse och påverkan än miljöpåverkan som vi visserligen jobbar väldigt hårt med för att förändra i vår bransch. Men tittar man på det i stort, så har vi makten att forma den sociala hållbarheten i samhället genom många utav våra projekt. Genom att vara socialt ansvarstagande och medvetna i våra strategier, siktar vi på att skapa upplevelser som inte bara är minnesvärda, utan även får människor att må bättre. Vi har under de senaste åren med ledning utav vår egen Head of Sustainability Josefin Mill jobbat in alla dessa perspektiv som en naturlig del i samtliga av våra processer, från idé till produktion. I LIWLIG Group har vi förmånen att interagera med över två miljoner individer årligen i de nordiska länderna. Det är en betydande och imponerande grupp människor som vi har chansen att påverka positivt och till det bättre. En enorm möjlighet och ett lika givet ansvar. Och tänk sedan på de ytterligare effekterna som sprider sig som ringar på vattnet från deras påverkan, wow.

Vad hoppas du uppnå genom er byrås kreativa ansträngningar?

Vår vision är att vara en katalysator för positiv social utveckling. Genom att initiera och genomföra strategiskt kreativa projekt, siktar vi på att främja ett samhälle där social hållbarhet är en hörnsten i varje företags DNA. Vår ambition är att kanalisera kreativitet för att stärka, utbilda och inspirera företag, organisationer, medarbetare och samhällen, med syftet att bidra till en mer inkluderande och hållbar framtid. Det ser jag som vår bransch största uppgift framgent.

Vilka trender inom kreativitet och social hållbarhet ser ni framträdande de kommande åren?

Jag var lite inne på det precis innan men vi ser en tydlig trend mot en mer holistisk syn på varumärken och företag. Allt fler företag inser vikten av att integrera social hållbarhet i kärnan av deras varumärkesstrategi och i sina affärsmodeller. Det handlar inte längre bara om att skapa attraktiva produkter eller tjänster, utan också om att vara en positiv kraft i samhället och bidra till globala hållbarhetsmål.

Den sociala hållbarheten är på allas agendor, inte minst nu efter pandemin. Det finns en social skuld både hos företag och samhällen som vi måste hjälpas åt att täppa igen.

Hur tror du att dessa trender kommer att påverka byråernas arbete och kreativa processer framöver?

Jag är övertygad om att byråer kommer att behöva bli mer anpassningsbara i sitt sätt att arbeta. Det krävs en djupare förståelse för de sociala och miljömässiga utmaningar vi står inför, och en vilja att använda vår kreativa kapacitet för att hantera dessa. Samarbete, innovation och ett mångsidigt tänkande kommer att vara helt avgörande. Den största anpassningen ligger i att förstå att ansvaret ligger hos oss alla.

Det sägs att det mest utmanande ledarskapet är den för kreatörer, håller du med?

Ja, både ja och nej skulle jag säga. Att leda kreativa människor kan vara en komplex uppgift eftersom varje individ har sin egen unika kreativa process och därför kan en standardiserad arbetsmodell vara ineffektiv. Kreatörer har ofta en stark personlig koppling till sitt arbete, vilket kan göra dem särskilt känsliga för kritik. De uppskattar också sin självständighet och strävar efter friheten att förfölja sina idéer, även om kreativiteten i sig kan fluktuera och variera i produktivitet. Svårigheten att förmedla abstrakta idéer eller visioner kan också bidra till missförstånd inom en grupp eller i kommunikationen med klienter. Inom LIWLIG har vi skapat och infört olika strategier och arbetssätt som balanserar behovet av struktur i det kreativa arbetet med att bevara konstnärlig frihet. Ett effektivt ledarskap för kreatörer innebär att man förstår dessa utmaningar och anpassar sin ledarstil därefter. När man väl behärskar detta, blir processen enklare. Det är essentiellt att vara i tät kontakt med sina medarbetare, känna av deras energi, behov och planera utifrån det.

Och hur är en bra kreativ ledare enligt dig?

Det skulle jag säga är någon som förstår och bryr sig om sina medarbetare, kommunicerar klart och inspirerande, tar ansvar och är en förebild, fattar beslut med eftertanke, utvecklar sitt team genom coaching, har en tydlig vision och delar den. En som kan anpassa sig till förändring, snabbt förstår sig på trender och hur det kommer att påverka omvärlden.  En person som främjar all sorts delaktighet när det är möjligt. En bra ledare skapar också en positiv arbetsmiljö och hjälper sitt team att både förstå och att nå sina mål. En ledare som bygger självförtroende, starkt självledarskap och psykologisk trygghet i gruppen och på byrån.

Skulle du säga att du är allt ovan?

Jag strävar efter det men är enormt ödmjuk inför uppgiften, medveten om att jag aldrig blir fullärd men däremot har jag samlat på mig en gedigen erfarenhet som jag kan dra nytta av. Som ett stort fan av den japanska Kaizen-filosofin omfamnar jag idén om att kontinuerligt förbättra alla delar av livet genom konsekventa och små förändringar, det eviga lärandet. Samtidigt inser jag att mina höga förväntningar ibland kan skapa en krävande arbetsmiljö för dem runt mig, men att nå de höga mål vi sätter kräver ibland att vi intensifierar våra ansträngningar. Det handlar därför om att hitta en sund balans mellan att vara stödjande och att kräva framsteg. Trösten i det är att jag sätter ännu högre press på mig själv och mina egna leveranser och bidrag.

Men svarandes på din fråga, jag strävar efter att personifiera de kvaliteter jag värdesätter, som nämnts tidigare. För att uttrycka det enkelt, under gynnsamma omständigheter, ja, jag lyckas ofta upprätthålla dessa egenskaper, men det finns dagar när det är mer utmanande såklart. Vi som är i ledande positioner är också mänskliga, och det är mänskligt att tillåta oss själva att vackla, begå misstag och ibland falla. Det är en del av att vara autentisk och äkta, vilket jag alltid tycker man ska sträva efter att vara, lära ut och tillåta andra vara också. Det brukar bli bäst så.

Till sist, för att även knyta an till det vi pratade om förut. Vad skulle ditt råd till andra kreatörer och byråledare vara som strävar efter att skapa en meningsfull inverkan på social hållbarhet?

Mitt tips skulle vara att ständigt söka kunskap och hålla sig ajour med de nyaste rörelserna och framgångsrika initiativen inom social hållbarhet. Att aldrig tveka att utmana gamla metoder och vara mottaglig för nya samarbeten och nyskapande idéer. Låt din kreativitet strömma fritt utan begränsningar och använd den som ett verktyg för att driva positiva förändringar i samhället. Jag är övertygad om att det är dags att vi återigen nyfiket börjar utforska och lekfullt interagera med varandra, att återupptäcka glädjen och passionen i dialogen. Och förstås, att vi börjar lyssna på varandra på nytt för att uppnå en större förståelse och arbeta sida vid sida, tillsammans!

LIWLIG Group på frontlinjen för social hållbarhet

17/11/2023

I en djupgående intervju med EVENTYR NINE YARDS Creative och Communication Chief Officer Niclas Rahm diskuterar vi vikten av social hållbarhet, byråns roll i hållbarhetsfrågan och hur kreativitet kan vara en katalysator för positiv social utveckling.

Guld i prestigefyllda Publishingpriset

13/11/2023

EVENTYR NINE YARDS tog hem guldet i det mycket prestigefyllda Publishingpriset.

Tack vare Meta finns det bara ett alternativ- att vara relevant. På riktigt!

31/10/2023

Snart kan du köpa dig fri från annonser på Instagram och Facebook och på så vis försvinner ditt alternativ som marknadsförare att köpa riktade annonser. EVENTYR NINE YARDS Sally Asp ger sina bästa tips hur man som marknadsförare ska tänka framåt.

Kundresan som skapar framgångsrik EXPO-närvaro på riktigt

3/10/2023

Vi på Eventyr Nine Yards har lång erfarenhet av kommunikation och konceptarbete i samband med våra kunders satsningar inom EXPO, både nationellt och internationellt. Allt handlar om att skapa kommunikation som fungerar över tid.

EVENTYR NINE YARDS finalist I Publishingpriset

3/10/2023

Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling för annonser, digitala publikationer, filmer, webbplatser, tidningar mm. EVENTYR NINE YARDS är finalist i kategorin ”Varumärkesfilmer B2B” för sin produktion för Swish ”En gång i tiden”. 

7 tips om hur du kan öka din kreativa förmåga

25/9/2023

Daniel Da Silva om hur man ökar sin kreativa förmåga.

LIWLIG - THE NORDIC EVENTS AGENCY // FINLAND - SWEDEN - NORWAY - DENMARK - GLOBAL // WE TURN MOMENTS INTO MOMENTUM

Contacts