26/4/2023

Vi har hindrat 1642 ton Co2 att nå atmosfären – vi är inte nöjda!

undefined

När vi skapade vår långsiktiga strategi att bli Nordens ledande eventbyrå 2023 så var hållbarhet ett område som vi gav stort utrymme i planen. Ingen aktör i vår bransch hade gått hela vägen på det här området och vi ville erbjuda ett alternativ där det skulle vara enkelt för kunden att välja rätt – och på så sätt göra mindre påverkan på vår planet.

Vi ser att fler och fler företagsledare ser event som en given plattform för att arbeta med förändring, stärka lojaliteten för varumärket och skapa engagemang och ett ökat välbefinnande hos personalen. Samtidigt ökar intresset kring hur man kan göra det här på ett klimatsmartare sätt.  Det finns ett så högt värde att mötas fysiskt, vi ska inte sluta med det – men vi behöver tänka om och skapa positiva ringar på vattnet.

Om man frågar Upright Project, som mäter företags Net Impact, hur vi som bransch gör störst skillnad mot FN.s 2030-mål så är det genom att göra fler event som ger känslan av att vara del av ett större sammanhang eftersom det bidrar till att människor mår bra. Event är en fantastisk plattform för social hållbarhet och vi kan genom eventen bidra till kunskap, hälsa och välbefinnande.. Lyckade event ska hjälpa deltagarna att stärka relationer och även få kunskap och insikter som ger effekt framåt på ett affärsmässigt eller privat plan. Men eventens positiva, sociala påverkan har varit svårt att mäta.

Något som är lättare att mäta i vårt hållbarhetsarbete är den klimatpåverkan vi har i form av utsläpp från våra event. Redan 2019 utvecklade vi en klimatkalkylator där vi enkelt kan se hur varje val påverkar Co2e-utsläppen. Genom att börja klimatberäkna varje projekt höjde vi kundernas intresse för frågan och det blev lättare att få konsultera vilka val som var smartast. Bara genom att byta ut meny för en middag kunde vi enkelt visa en reduktion av C02e med hälften. Genom att välja ett annat mer klimatsmart transportmedel kunde kunderna minska sina utsläppen ner till en tiondel!. Det vi under flera år försökt flytta upp på agendan blev helt plötsligt mer intressant. Äntligen! När vi tittar på hur vi kan minska miljöpåverkan i våra events så handlar det ofta om att ses utan flyg, att prints, goodiebags och oxfilé blir allt mer ovanliga inslag och istället ersatts av digital kommunikation, vegetariska menyer eller menyer av räddade råvaror. Vi är på väg mot en omställning men den kräver att vi alla gör de små stegen som gör skillnad. Varje dag.

Våra kunders vanligaste fråga är förmodligen hur klimatkompensation funkar. Att minska våra utsläpp är vårt viktigaste arbete i vår klimatarbete, men vi vill ta vårt ansvar för att skydda vår planet och då behöver vi även klimatkompensera för att nå klimatneutralitet. 80% av världen energiförsörjning kommer fortfarande från fossila bränslen och genom kompensation kan vi hjälpa andra områden att ställa om till förnybar energi. De utsläpp vi har i ett projekt, ex 20 ton finansierar en reducering med motsvarande mängd i det projekt vi valt och därmed kan vi nå en neutralitet av den totala mängden utsläpp i atmosfären.

Vårt mål är att vara klimatneutrala 2026. Våra interna utsläpp är låga och dem har vi klimatkompenserat för sedan 2013, så vår stora utmaning är hur vi kan bli klimatneutrala även kring det vi levererar till våra kunder i form av events. Under 2022 beräknade vi utsläppen för 100% av våra events och 62% av dessa valde kunderna att kompensera. Det är en stor förändring, då intresset bara några år tidigare var relativt svalt kring dessa frågor. Men även om vi tillsammans med våra kunder har hindrat 1642 ton Co2 att nå atmosfären – vilket motsvarar volymen av6568 olympiska bassänger– så är vi inte nöjda. Vi har bara kommit halvvägs. Men vi tror att intresset för området växer exponentiellt. Fler och fler inser värdet av att använda events och fysiska möten för att, skapa mer nöjda medarbetare och lojalitet till sitt varumärken – men samtidigt ta ett större ansvar för att inte smutsa ner vår planet.

Jag känner stolthet att vi som organisation tar detta på allvar. Att vi har ett hållbarhetsteam med Josefine Mill i spetsen som leder oss och våra kunder i den omställning vi behöver göra. Det krävs hårt arbete för att ställa om men det föds också mycket kreativitet och samarbete!

Vi är glada över att hållbara events är inne!

Tankar på väg till praktiken första morgonen

6/5/2024

Vår underbara praktikant Mikaela reflekterar över tiden med oss på Eventyr Nine Yards.

Säsong för prat

6/5/2024

Sommaren är runt knuten och med den kommer årets sommarpratare. Vår Content Producer Patrik Eriksson reflekterar kring styrkan i formatet. Kanske är det ett av de starkaste verktygen för att lära känna dina kollegor lite bättre.

Transparens och äkthet: Vägen framåt för Event och Brand Experience

11/3/2024

Genom att avlägsna det överflödiga och fokusera på äkthet, kan vi hitta en perfekt analogi för den nya eran av varumärkesupplevelser som vi står inför.

Dina problem är viktigare än vad du kanske tror

22/2/2024

Låt oss ge oss ut på en resa av introspektion och fördjupa oss i betydelsen av samarbete när vi navigerar utmaningar på arbetsplatsen. Dessa principer katalyserar innovation och driver organisationer mot förändring.

Förändringens nödvändiga smärta: en resa mot bestående resultat

14/2/2024

Människans vilja att förändra och rädslan för smärta och uppoffring är en ständigt pågående kamp inom oss. Nathalie Bishop, Head of People & Culture, utforskar paradoxen i vår mänskliga natur.

EVENTYR NINE YARDS är ett av Sveriges 10 starkaste varumärken i kommunikationsbranschen

6/2/2024

För femtonde gången har vi äran att bli nominerade i tävlingen Årets Byrå. Dessutom är vi för andra året i rad nominerade i den prestigefyllda kategorin ”Agency Image” tillsammans med nio andra byråer i Sverige.

LIWLIG - THE NORDIC EVENTS AGENCY // FINLAND - SWEDEN - NORWAY - DENMARK - GLOBAL // WE TURN MOMENTS INTO MOMENTUM

CONTACTS